ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про державну службу", "Про боротьбу з корупцією", "Про засади запобігання та протидії корупції" та фахові питання

<-- Повернутися до розділу СТОРІНКА МАЙБУТНІХ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ

Питання-відповіді на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про державну службу", "Про боротьбу з корупцією", "Про засади запобігання та протидії корупції" та фахові питання.

 


1. Найважливіші функції держави.


2. Повноваження Президента України.


3. Право громадян на вибори.


4. Конституційне право на працю.


5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України.


6. Основні розділи Конституції України.


7. Державні символи України.


8. Конституційне право на освіту.


9. Основні засади судочинства в Україні.


10. Конституційне право на охорону здоров’я.


11. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців.


12. Щорічні основні та додаткові відпустки державних службовців: соціально-побутове забезпечення державних службовців.


13. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу.


14. Присяга державного службовця.


15. Основні обов'язки державних службовців.


16. Право на державну службу.


17. Основні принципи державної служби.


18. Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням.


19. Поняття державної служби, державного службовця і посади з Законом України “Про державну службу”.


20. Класифікація посад та ранги державних службовців.


21. Декларування доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави.


22. Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю.


23. Скасування неправомірних нормативно-правових актів та рішень, прийнятих внаслідок корупційних діянь.


24. Відповідальність за порушення спеціальних обмежень, встановлених для осіб, уповноважених на виконання функцій держави.


25. Відповідальність за вчинення корупційних діянь.


26. Межі дії Закону України “Про боротьбу з корупцією”.


27. Органи, які ведуть боротьбу з корупцією.


28. Відповідальність керівників за невжиття заходів по боротьбі з корупцією.


29. Поняття корупції та корупційних діянь.


30. Відповідальність за умисне невиконання своїх обов'язків по боротьбі з корупцією.


31. Якими нормативно-правовими документами регулюється Державна інформаційна політика.


32. Назвіть основні функції та завдання системного адміністратора.


33. Яким нормативно-правовим документом затверджено створення Єдиної комп'ютерної мережі судів України.


34. Назвіть основні завдання антивірусних програм. З якими антивірусними програмами ви працювали.


35. Якими нормативно-правовими документами визначаються загальні засади формування, виконання та коригування Національної програми інформатизації.


36. Назвіть основні функції та завдання адміністратора баз даних.


37. Відповідно до якого документа здійснюється порядок фіксування судового процесу технічними засобами.


38. Що входить до складу локальної мережі.


39. Що являє собою електронний цифровий підпис.


40. Назвіть відомі вам форми електронних документів.


41. Назвіть основні характеристики, які визначають тип комп'ютера.


42. Які обмеження накладаються на використання засобів Інтернет в органах державної влади.


43. Якими нормативно - правовими документами регулюється діяльність в сфері інформатизації.


44. Назвіть операційні системи в яких працюють офісні програми МS Word, МS Excel.


45. Назвіть види зв’язку, які можуть використовуватися для обміну електронними повідомленнями.

46. Статус державного службовця.

 


14000 Чернігів СТОРІНКА МАЙБУТНІХ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ Україна

http://www.anodonta.com.ua