Назвіть види зв’язку, які можуть використовуватися для обміну електронними повідомленнями

Види зв’язку, що можуть використовуватися для обміну електронними повідомленнями

 

Комп'ютерні види зв'язку для обміну електронними повідомленнями: e-mail, ftp, www on-line service: chat, програми-сайти (forum, site), icq, skipe та інші комп'ютерні програми.

Технічні види мобільного зв'язку для обміну електронними повідомленнями: мобільні телефони, смартфони (sms, mms, wap-зв'язок).

Електро-технічні види зв'язку для обміну електронними повідомленнями: факс, телекс, телетайп, телеграф, телефон.

<--- До розділу (Питання-відповіді) на перевірку знання Конституції України, Законів України “Про державну службу”, “Про боротьбу з корупцією” та фахові питання.