Назвіть основні функції та завдання адміністратора баз даних

Основні функції та завдання адміністратора баз даних

 

Основні обов’язки:

Адміністрування баз даних

Стеження за цілісністю та актуальністю інформації в базах даних

Захист від пошкоджень програмного та апаратного забезпечення.

Захист від несанкціонованого доступу та ведення обліку доступу до інформації та до мережі.

Резервне копіювання БД.

Документування своїх дій.

Адміністратори баз даних визначають потреби користувачів у таких базах, проводять їх організацію, настройку і тестування, а також координують їх модифікацію. Адміністратори баз даних забезпечують високу ефективність роботи систем, визначають платформу, на якій працюють конкретні бази даних, впроваджують системи підтримки і підключають нових користувачів до системи бази даних. Іноді вони також розробляють і впроваджують системи безпеки при роботі з базами даних.

Із зарубіжного досвіду:

Типові завдання та обов'язки адміністратора системи:

• Здійснює діагностування проблем з апаратним та програмним забезпеченням, замінює дефектні компоненти.

• Виконує операції для забезпечення надійності збереження даних та відновлення належного функціонування системи і даних у разі збоїв та інших серйозних порушень у комп'ютерній системі.

• Підтримує функціонування та здійснює адміністрування комп'ютерних мереж та пов'язаних із ними компонентів, включаючи комп'ютерне апаратне забезпечення, системне та прикладне програмне забезпечення і всі можливі конфігурації системи.

• Планує, координує та здійснює заходи безпеки для захисту даних, програмного та апаратного забезпечення.

• Оперує головними консолями моніторингу роботи комп'ютерних систем та мереж, координує доступ до комп'ютерних мереж та їх використання.

• Виконує шаблонні процедури із запуску та зупинення роботи мережі, веде контрольні записи (реєстраційні журнали).

• Розробляє, конфігурує та здійснює тестування комп'ютерного апаратного забезпечення, мережевого системно-операційного програмного забезпечення.

• Готує рекомендації для поліпшення системної та мережевої конфігурації, визначає вимоги до програмного та апаратного забезпечення згідно з цими змінами.

• Обговорює з користувачами комп'ютерної мережі можливості вирішення існуючих проблем у функціонуванні системи.

• Здійснює моніторинг функціонування мережі для визначення доречних коригувань у її роботі та визначення місць, де необхідно буде зробити зміни в майбутньому.

<--- До розділу (Питання-відповіді) на перевірку знання Конституції України, Законів України “Про державну службу”, “Про боротьбу з корупцією” та фахові питання.