Державні символи України

Державні символи України

Державний Прапор
України

Державний Герб
України

Слова Державного Гімну
України

Прапор

музика М.Вербицького
слова П.Чубинського

"Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Приспів:

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду"

ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Державний прапор України
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 19, ст.257 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Державним прапором України національний прапор, що являє собою прямокутне полотнище, яке складається з двох рівних за шириною горизонтально розташованих смуг:
верхньої - синього кольору, нижньої - жовтого кольору, із співвідношенням ширини прапора до його довжини 2:3.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 28 січня 1992 року
N 2067-XII

ПОСТАНОВА
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Державний герб України
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 40, ст.592 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити тризуб як малий герб України, вважаючи його головним елементом великого герба України.
2. Зображення Державного герба України поміщується на печатках органів державної влади і державного управління, грошових знаках та знаках поштової оплати, службових посвідченнях, штампах, бланках державних установ з обов'язковим додержанням пропорцій зображення герба, затвердженого пунктом 1 цієї Постанови.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 19 лютого 1992 року
N 2137-XII

Додаток до Постанови Верховної Ради України про Державний герб України
ДЕРЖАВНИЙ ГЕРБ УКРАЇНИ (кольорове та чорно-біле зображення)
Схематичне зображення Державного герба України

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Державний Гімн України

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 24, ст.163 )Стаття 1. Державним Гімном України є національний гімн на
музику М. Вербицького із словами першого куплету та приспіву твору П. Чубинського в такій редакції:
"Ще не вмерла України і слава, і воля, Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля. Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Приспів:
Душу й тіло ми положим за нашу свободу, І покажем, що ми, браття, козацького роду".

Стаття 2. Встановити, що урочисті заходи загальнодержавного значення розпочинаються і закінчуються виконанням Державного Гімну
України. Музичне виконання Державного Гімну України здійснюється під час проведення офіційних державних церемоній та інших заходів.
Стаття 3. Наруга над Державним Гімном України тягне за собою відповідальність, передбачену законом.
Стаття 4. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 6 березня 2003 року
N 602-IV

УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення доповнення до Положення про Державний прапор Української Радянської Соціалістичної Республіки
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1984, N 37, ст. 753 )
{ Указ затверджено Законом УРСР N 8076-X (8076-10) від 07.12.1984, ВВР, 1984, N 51, ст. 1125 }

У зв'язку з Указом Президії Верховної Ради СРСР від 15 червня 1984 року
"Про оголошення 1 вересня всенародним святом - Днем знань"
Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:

Пункт 3 статті 3 Положення про Державний прапор Української Радянської Соціалістичної Республіки в редакції, затвердженій Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 6 квітня 1981 року (Відомості Верховної Ради УРСР, 1981 р., N 25, ст. 375), доповнити після слів "9 травня" словами "1 вересня".

Голова Президії Верховної Ради
Української РСР О.ВАТЧЕНКО
Секретар Президії Верховної Ради
Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 28 серпня 1984 року
N 7504-X

 

УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Державний гімн України
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 17, ст.217 )

Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:


1. Затвердити музичну редакцію Державного гімну України, автором музики якої є М. М. Вербицький.
2. Запровадити повсюдне виконання Державного гімну України, затвердженого цим Указом, з 16 січня 1992 року.
3. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 22 березня 1978 року "Про Державний гімн Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1978 р., N 14, ст.214).

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м.Київ, 15 січня 1992 року
N 2042-XII

17.07.2009 На засіданні Уряду, що проходив у відкритому режимі, схвалено проект Закону «Про Великий Державний Герб України».

Опис Великого Державного Герба України

Великий Державний Герб України – є символом новітньої Української Держави, який фокусує в собі головні стани її становлення та багатовікового розвитку й слугує втіленням провідної національної ідеї - ідеї соборності українських земель та їх демократичного республіканського устрою.

У синьому щиті золотий Знак Княжої Держави Володимира Великого - малий Державний Герб України; над щитом - пурпурово-золотий намет у вигляді рослинного орнаменту; обабіч - щитотримачі: праворуч - золотий коронований лев, ліворуч - козак з мушкетом; під щитом - стрічка у національних кольорах та золоте колосся пшениці, переплетене з кетягами калини.

Символіка фігур:
У синьому щиті знак Княжої Держави Володимира Великого - малий Державний герб України.
Козак з мушкетом - герб Війська Запорізького (ХVI-ХVIII ст.) усвідомлений за козацької доби як державний та національний («Герб Нації») вивершує ідеали повновладдя народу, свободи, християнської любові, братерства та демократії.

Золотий лев - герб Галицько-Волинської держави, що по Київській Руси успадкувала державницьку традицію, головний геральдичний символ західноукраїнських земель, які у XIX-на поч. XX ст. відігравали роль одного з центрів відродження національного та державного життя.

Щитотримач і козак з мушкетом та золотий лев підкреслюють особливу значимість та роль згаданих державних утворень у визвольних змаганнях українського народу, які у різний час були охоронцями та спадкоємцями державницького життя Київської Руси, засвідчують його неперервність у різних правових формах, символізують історичне єднання державотворчих центрів Сходу та Заходу України.

Намет, представлений у вигляді рослинного орнаменту й стилізований під українське бароко, найвиразніше підкреслює національний колорит графічної композиції.

Золоте колосся пшениці переплетене з кетягами калини – є поетичним образом, ознакою щедрості та багатства української землі, символізує добробут України, миролюбність її народу.

<--- До розділу (Питання-відповіді) на перевірку знання Конституції України, Законів України “Про державну службу”, “Про боротьбу з корупцією” та фахові питання.