форма № П-2ДС

форма П-2ДС - Скачать в формате pdf

форма П-2ДС - Скачать в формате Microsoft Word

 

 

 

Місце для

фотокартки

 

 

Форма N П-2ДС

 

 

 

Затверджена наказом Мінстату України

 

(державний орган, відомство, організація)

 

від _____________ 199_ р. N __________

 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Код за УКУД

 

 

 

 

Номер документа

Стать (ч/ж)

Табельний N

Алфавіт

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСОБОВА КАРТКА N _____

 

I. Загальні відомості*

____________
*) Заповнює державний службовець

 

               

 

1.

Прізвище _____________________________________

3.

Місце народження _______________________________

 

ім'я __________________________________________

 

_______________________________________________

 

по батькові ___________________________________

 

_______________________________________________

2.

Громадянство України з

 

_______________________________________________

 

_____________________________________________

 

_______________________________________________

 

 

4.

Дата народження ________________________________

5.

Освіта ___________________________________
                                  (вища, середня)

 

 

 

Назва навчального закладу та його місцезнаходження

Рік вступу

Рік закінчення або вибуття

 

Спеціальність

 

Кваліфікація

N диплома,

дата видачі диплома

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Науковий ступінь, вчене звання

Назва

Рік присвоєння

N диплома, дата видачі диплома

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Якими мовами володієте і якою мірою ________________________________________________________________________
                                                                            (читаєте та перекладаєте із словником, читаєте і можете розмовляти, володієте вільно)

 

8. Наукові праці та винаходи __________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________________________________

 

9.

Сімейний стан ___________________________________

10.

Паспорт: серія _______ N ________________________

 

        (перелічити членів сім'ї із зазначенням дати народження)

 

Ким виданий ___________________________________

 

________________________________________________

 

_______________________________________________

 

________________________________________________

 

Дата видачі ____________________________________

 

________________________________________________

 

 

 

________________________________________________

 

 

 

________________________________________________

 

 

 

________________________________________________

 

 

 

________________________________________________

 

 

 

11. Домашня адреса, телефон __________________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________________________________

 

                                                                                                               Особистий підпис ____________________________________


 

12.

Дата прийняття Присяги державного

14.

Загальний стаж роботи ____________________________

 

службовця "___" _________________ р.

15.

Безперервний стаж роботи _________________________

 

 

16.

Стаж державної служби ___________________________

13.

Прийняття на державну службу:

 

а) на підставі конкурсу. Протокол N _________ від "___" ________________ р.

 

б) до патронатної служби ____________________________  _______________________________________
                                                         (посада керівника)

 

в) з резерву "___" ________________ р.                            г) інше _____________________________________________
                          (дата включення в резерв)                                                               (згідно з встановленим законодавством)

         

 

II. Продовження терміну перебування на державній службі


На термін ______ років з _______________ до _______________. Підстава ________________________.

На термін ______ років з _______________ до _______________. Підстава ________________________.

На термін ______ років з _______________ до _______________. Підстава ________________________.

 

III. Просування по службі в державному органі


Дата

Назва структурного підрозділу

Назва посади

Категорія, оклад, ранг

Спосіб просування по службі:
(конкурс; стажування; резерв)

Підстави

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Відпустки


Вид відпустки

За який період

Дата

Підстава

початку відпустки

закінчення відпустки

1.

2.

3.

4.

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.

2.

3.

4.

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V. Дисциплінарна відповідальність


Причина

Вид стягнення, захід дисциплінарного впливу

Підстава

Дата скасування

Підстава

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Заохочення, нагороди, почесні звання


Вид заохочення (нагороди, почесні звання)

Підстава

Дата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Зарахування до кадрового резерву


Орган, до якого зараховано в кадровий резерв

Посада
(на яку пропонується в резерв)

Дата зарахування
в резерв

Підстава

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

VIII. Підвищення кваліфікації


Найменування навчального закладу,
установи, організації, у тому числі
за кордоном

Період навчання

Програма чи тематика підвищення кваліфікації

Номер і дата видачі диплома, посвідчення

початок

кінець

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IX. Відомості про військовий облік


Група обліку _________________________________________

Придатність до військової служби ______________________

Категорія обліку _____________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

 

Склад _______________________________________________

Назва райвійськкомату за місцем проживання

 

____________________________________________________

Військове звання _____________________________________

____________________________________________________

Військово-облікова спеціальність N _____________________

Перебуває на спецобліку N ____________________________

 

____________________________________________________

 

Додаткові відомості*:

____________
*) Відомості відповідно до статей 12, 16 Закону України "Про державну службу" та про наявність пільг,, передбачених  законодавством,, заповнює державний службовець.

 

а) Відповідно до статей 12, 16 Закону України "Про Державну службу" ______________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

б) Про наявність пільг ________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

 

Дата і причина звільнення

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

 

Трудову книжку отримав       "___" ________________ р.

 

 

Підпис власника трудової книжки _____________________________________

 

Підпис працівника кадрової служби ___________________________________

 

Примітка:

Форма N П-2ДС заповнюється відповідно до діючого законодавства та інструкції по заповненню форми N П-2ДС.


 

Додаток 1
до Особової картки N П-2ДС*

____________
*) Заповнює державний службовець


                                                                                                                                         
Виконувана робота з початку трудової діяльності (включаючи навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, військову службу, роботу за сумісництвом).

При заповненні цього пункту установи, організації та підприємства необхідно іменувати так, як вони називалися у свій час, дані про військову службу записувати із зазначенням посади.

 

Місяць і рік

Посада із зазначенням установи,
організації, підприємства, а також міністерства (відомства)

Місце знаходження установи,
організації, підприємства

вступу

звільнення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВТОБІОГРАФІЯ*

Прізвище __________________________________________________________________________

Ім'я _________________________________ по батькові ___________________________________

___________________________________________________________________________________

 

____________
*) Заповнює державний службовець

 

 

 

форма № П-2ДС - Скачать в формате pdf

форма № П-2ДС - Скачать в формате Microsoft Word