Скасування неправомірних нормативно-правових актів та рішень, прийнятих внаслідок корупційних діянь

Скасування неправомірних нормативно-правових актів та рішень, прийнятих внаслідок корупційних діянь

 

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про засади запобігання і протидії корупції
від 7 квітня 2011 року N 3206-VI

Розділ V
УСУНЕННЯ НАСЛІДКІВ КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Стаття 24. Незаконні нормативно-правові акти та правочини

  1. Нормативно-правові акти, рішення, видані (прийняті) внаслідок вчинення корупційного правопорушення, можуть бути скасовані органом або посадовою особою, уповноваженою на прийняття чи скасування відповідних актів, рішень, або визнані незаконними в судовому порядку за заявою заінтересованої фізичної особи, об'єднання громадян, юридичної особи, прокурора, органу державної влади, органу місцевого самоврядування.
  2. Правочин, укладений внаслідок корупційного правопорушення, є нікчемним.

 

 (Нижче - у старій редакції:)

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про боротьбу з корупцією

Закон введено в дію з дня опублікування - 16 листопада 1995 року
(згідно з Постановою Верховної Ради України від 5 жовтня 1995 року N 357/95-ВР)
Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України
(Закон втратив чинність 1 січня 2011 року згідно із Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання та протидії корупції" від 11 червня 2009 року N 1506-VI)

Р о з д і л IV

УСУНЕННЯ НАСЛІДКІВ КОРУПЦІЙНИХ ДІЯНЬ ТА ІНШИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ З КОРУПЦІЄЮ

Стаття 14. Скасування неправомірних нормативно-правових актів та рішень, прийнятих внаслідок корупційних діянь

Прийняті внаслідок корупційних діянь неправомірні нормативно-правові акти та рішення підлягають скасуванню органом або посадовою особою, уповноваженими на прийняття чи скасування відповідних актів та рішень, або визнаються незаконними в судовому порядку.

<--- До розділу (Питання-відповіді) на перевірку знання Конституції України, Законів України “Про державну службу”, “Про боротьбу з корупцією” та фахові питання.