Органи, які ведуть боротьбу з корупцією

Органи, які ведуть боротьбу з корупцією

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про боротьбу з корупцією

Закон введено в дію з дня опублікування - 16 листопада 1995 року
(згідно з Постановою Верховної Ради України від 5 жовтня 1995 року N 357/95-ВР)
Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України
(З 1 січня 2011 року цей Закон втратить чинність згідно із Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання та протидії корупції" від 11 червня 2009 року N 1506-VI та набуде дії Закон України "Про засади запобігання та протидії корупції" від 11 червня 2009 року N 1506-VI)

Р о з д і л I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 4. Органи, які ведуть боротьбу з корупцією

Боротьбу з корупцією ведуть відповідні підрозділи:

а) Міністерства внутрішніх справ України;

а-1) податкової міліції;
(статтю 4 доповнено пунктом "а-1" згідно із Законом України від 05.02.98 р. N 85/98-ВР)

б) Служби безпеки України;

в) органів прокуратури України;

г) Військової служби правопорядку у Збройних Силах України;
(статтю 4 доповнено пунктом "г" згідно із Законом України від 15.05.2003 р. N 743-IV)

інші органи та підрозділи, що створюються для боротьби з корупцією згідно з чинним законодавством.

<--- До розділу (Питання-відповіді) на перевірку знання Конституції України, Законів України “Про державну службу”, “Про боротьбу з корупцією” та фахові питання.