Відповідно до якого документа здійснюється порядок фіксування судового процесу технічними засобами

Порядок фіксування судового процесу технічними засобами

 

Герб України

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

Н А К А З

 від 24  вересня 2004 року № 161/04

 Про затвердження Інструкції про порядок фіксування судового процесу технічними засобами

Відповідно до пункту 7 статті 129 Конституції України, пункту 14 частини 1 статті 126 Закону України „Про судоустрій України” та з метою встановлення єдиного порядку фіксування судового процесу технічними засобами НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Інструкцію про порядок фіксування судового процесу технічними засобами в загальних судах України, що додається.

  2. Головам загальних (крім військових) судів організувати вивчення Інструкції та забезпечити виконання її вимог.

  3. Начальникам територіальних управлінь державної судової адміністрації довести зазначений наказ до відома голів місцевих загальних судів, що знаходяться на підвідомчій території.

  4. Управлінню документального забезпечення  та  контролю  за  виконанням (Бровко Т.В.) довести наказ до відома начальників територіальних управлінь державної судової адміністрації, голів загальних апеляційних (крім військових) судів.

  5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної судової адміністрації України Богданова Л.В.

 

В.о. Голови

 

І. Балаклицький


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної судової

адміністрації України

24 вересня 2004 р. № 161/04 

Інструкція про порядок фіксування судового процесу технічними засобами в загальних судах України

Загальні положення

1.1.            Інструкція про порядок фіксування судового процесу технічними засобами в загальних судах України (далі – Інструкція) розроблена відповідно до Закону України „Про судоустрій України”, Цивільного процесуального кодексу України та на виконання Державної програми організаційного забезпечення діяльності судів на 2003-2005 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.03 № 907.

1.2.            Інструкція встановлює єдиний порядок фіксування судового процесу технічними засобами, вимоги до комплексів звукозапису, складу програмно-апаратних засобів комплексу з фіксування судового процесу, обов’язки та відповідальність осіб, котрі здійснюють фіксування судового процесу технічними засобами.

Основні терміни

2.1.            Фіксування судового процесу технічними засобами – технічний запис судового засідання за допомогою комплексу з фіксування судового процесу, що включає в себе створення аудіофонограми судового засідання.

2.2.            Комплекс з фіксування судового процесу (далі - комплекс звукозапису) – сукупність апаратно-програмних засобів, приладів та відповідних організаційно-технологічних інструкцій, що забезпечують належне фіксування, зберігання, копіювання (дублювання) та використання інформації, яка відображає хід судового засідання (судового процесу).

2.3.            Фонограма – звукова інформація (дані звукозапису) судового засідання, що перетворена в форму електронних даних та включає обов’язкові реквізити: дата, час, місце створення запису, номер справи.

2.4.            Оригінал фонограми – фонограма, що утворена в процесі безпосередньої фіксації звукової інформації, яка походить від свого джерела, запис на вбудованому носії реєстратора. Оригінал фонограми зберігається тимчасово на комп'ютері чи пристрої, з якого безпосередньо робилася фіксація, та не може бути стертим, доки не відбулося створення архівної та робочої копій.

2.5.            Архівна копія фонограми (далі - архівна копія) - запис на змінному носії комплексу звукозапису, що має статус оригіналу та призначена для довготривалого зберігання в архіві. Архівна копія використовується для створення робочих копій у разі їх недостатності, пошкодження або знищення та вирішення спірних питань. Конверт диску з архівною копією повинен мати помітку “Архівна копія”.

2.6.            Робоча копія фонограми (далі - робоча копія) - запис на змінному носії комплексу звукозапису або на комп'ютері архіваріуса. Робоча копія призначена для поточної роботи, наприклад, створення копій для сторін процесу, прослуховування суддями та сторонами процесу тощо.

2.7.            Секретар – особа, яка має повноваження для звукозапису судових засідань, створення архівних та робочих копій отриманих даних. Обов`язки секретаря покладаються на секретаря судового засідання. Секретар повинен пройти семінарські залікові заняття з видачею сертифікатів про проходження курсу навчання за темою „Технічна фіксація судового процесу”.

2.8.            Адміністратор - особа, яка пройшла відповідне навчання та має повноваження для перегляду усієї службової інформації, організації розподілу доступу, налагодження комплексу звукозапису та його обслуговування. Обов’язки адміністратора можуть покладатися на секретаря.

2.9.        Архіваріус електронного архіву (далі-архіваріус)-особа, яказдійснює функції щодо створення архівних та робочих копій (якщо це не покладено на секретаря), підтримання архіву, виготовлення з архівних даних робочих копій та копій на вимоги учасників процесу, ознайомлення учасників процесу з фонограмами судових засідань покладаються на архіваріуса. Обов’язки архіваріуса електронного архіву можуть покладатися на архіваріуса суду.

2.10.     Суміщення однією особою функцій секретаря, адміністратора та архіваріуса не дозволяється.

Вимоги до комплексу звукозапису

3.1.        Мікрофони, мікшер та звукова плата комплексу звукозапису повинні дозволяти вести звукозапис із характеристиками, не гіршими за:

-         частотний діапазон - не вужче 70...5000 Гц;

-         нерівномірність АЧХ в області робочих частот – не гірше ± 3 дБ;

-         частота дискретизації – не нижче 11025 Гц;

-         динамічний діапазон –55 дБ …+3 дБ;

-         розрядність АЦП 16 біт.

3.2.        Допускається використання таких алгоритмів компресії цифрового потоку:

-         IMA IDPCM;

-         m–Law;

-         A–Law;

-         MPEG Layer 3 (1:4).

3.3.        Комплекс звукозапису повинен бути опломбований виробником комплексу чи організацією, яка обслуговує комплекс.

Склад програмно-апаратних засобів комплексу звукозапису

4.1.        Для технічного фіксування судового процесу застосовуються комплекси звукозапису двох типів: персональний комп’ютер зі спеціальним обладнанням і програмним забезпеченням та цифровий магнітофон „Тритон”.

4.2.        Персональний комп’ютер зі спеціальним обладнанням та програмним забезпеченням складається:

4.2.1. З апаратних засобів:

-         персонального комп'ютера (мінімальна конфігурація: процесор не менше P300, оперативна пам’ять не менше 32 Мб, жорсткий диск не менше 1 GB (700 Мб вільного місця), звукова плата, пристрій CD-RW)

-         мікшера (може бути вбудований в системний блок);

-         від 1 до 6 мікрофонів, приєднаних до мікшеру;

-         навушників;

-         динаміків;

-         блока безперебійного живлення.

4.2.2. З програмних засобів:

-         програми "Діловодство суду";

-         спеціальної програми звукозапису.

4.3.      Цифровий магнітофон „Тритон” складається:

4.3.1. З апаратних засобів:

-         блока цифрового магнітофону;

-         від 1 до 6 мікрофонів, приєднаних до блока;

-         клавіатури;

-         навушників;

-         блока безперебійного живлення.

4.3.2. З програмних засобів:

-         спеціальної програми звукозапису.

Технологія (порядок) звукозапису

5.1.        Технічну фіксацію судового засідання здійснює секретар.

Підготовка до звукозапису

5.2.        Секретар перед початком роботи зобов'язаний:

-         перевірити комплекс звукозапису на відсутність ознак втручання в його конструкцію, цілісність пломб;

-         уключити комплекс звукозапису, зареєструватись у системі;

-         перевірити годинник та календар комплексу звукозапису на предмет відповідності поточним даті та часу;

-         перевірити наявність вільного місця на внутрішньому носії комплексу звукозапису;

-         перевірити працездатність пристроїв, провести тестування для перевірки того, що складові комплексу звукозапису (мікрофони, мікшер тощо) працюють нормально та запис іде правильно.

5.3.        Операція тестування здійснюється у такій послідовності:

-         ініціювати режим тестового запису;

-         у примітці до помітки початку запису вказати "Тестовий запис";

-         сказати речення "Тестовий запис засідання від "  (дата)  " у справі номер ... ";

-         говорити по порядку в кожний мікрофон речення "Тестування мікрофону № ...";

-         зупинити режим тестового запису;

-         прослухати тестовий запис і перевірити рівень запису звуку.

5.4.        Тестовий запис зберігається разом із фонограмою судового засідання.

5.5.        У разі виявлення ознак втручання, порушення цілісності пломб, непрацездатності комплексу звукозапису секретар зобов’язаний терміново повідомити адміністратора та суддю про такі обставини.

5.6.        Дані про результати перевірки (прізвище, ім’я, по батькові секретаря, інвентарний номер комплексу звукозапису, дата та час за показниками перевірки комплексу звукозапису, відомості про вільне місце, „комплекс звукозапису працездатний”) вносяться до журналу судового засідання.

5.7.        На диску, на який проводиться збереження оригіналу фонограми, повинно бути не менше 100 Мб вільного місця (на 5 годин звукозапису) при одноканальному запису. Кількість контрольованого вільного місця збільшується пропорційно кількості каналів, по яких ведеться звукозапис.

5.8.        У разі неможливості налагодження коректної роботи комплексу звукозапису секретар зобов’язаний повідомити про це суддю. Суддя повинен оголосити перерву у слуханні справи до вирішення технічних проблем.

Звукозапис судового засідання

5.9.        Технічна фіксація судового процесу починається на початку засідання з моменту оголошення про відкриття судового засідання.

5.10.     Протягом судового засідання секретар повинен вести журнал судового засідання за допомогою спеціальної програми звукозапису. У разі застосування цифрового магнітофона «Тритон» журнал судового засідання ведеться іншими способами.

5.11.     Під час звукозапису секретар здійснює поточний контроль якості запису шляхом прослуховування запису через навушники, контроль рівня запису в спеціальній області в програмі звукозапису та контроль працездатності комплексу звукозапису шляхом спостереження за його станом.

5.12.     У разі необхідності секретар звертається до суду з проханням зобов’язати учасників засідання говорити гучніше.

5.13.     У разі виявлення ознак непрацездатності обладнання комплексу звукозапису секретар звертається до суду з проханням призупинити слухання справи до вирішення технічних проблем.

5.14.     Після закінчення судового засідання секретар:

-             зберігає та друкує журнал судового засідання (у разі використання спеціальної програми звукозапису);

-             підписує журнал судового засідання, передає судді для підпису та залучення до справи судді;

-             створює архівну та робочу копію фонограми.

5.15.     Архівна копія повинна здаватися архіваріусу до кінця робочого дня.

5.16.     Робоча копія зберігається разом зі справою.

5.17.     Секретар не повинен залишати комплекс звукозапису, в якому він зареєструвався, без нагляду, передавати іншим особам пароль та (або) електронний ключ, допускати інших осіб до роботи з комплексом.

5.18.     Перед тим, як залишити комплекс звукозапису, необхідно його заблокувати або вийти з відповідної програми та завершити сеанс роботи з операційною системою „Windows”.

5.19.     Оригінал фонограми записується на комплекс звукозапису залу (кабінету) судового засідання.

Створення архівних та інших копій фонограм у місцевих судах

5.20.     Фонограми усіх судових засідань у справі записуються у вигляді архівної та робочої копії на окремі компакт-диски. Для кожної судової справи виділяються два компакт-диски: один-для архівної копії, другий-для робочої копії. На ці диски записуються усі фонограми судових засідань у  справі. У разі, коли фонограми засідань не вміщаються на один компакт-диск, виділяються додаткові компакт-диски.

5.21.     Перед початком судового засідання секретар повинен:

-           отримати в архіваріуса нові компакт-диски для архівної та робочої копії або компакт-диск з архівною копією попереднього засідання у цій справі, про що робиться запис у журналі обліку видачі компакт-дисків. Робоча копія для запису береться зі справи;

-             унести до журналу судового засідання серійний номер диска з архівною копією.

5.22.     Після закінчення засідання секретар повинен:

-             здійснити запис фонограми на компакт-диски – створити архівну та робочу копію;

-             перевірити якість запису архівної копії;

-             архівну копію передати архіваріусу;

-             робочу копію залучити до судової справи;

-             вилучити фонограму з комплексу звукозапису.

5.23.     Установлюється така форма журналу обліку видачі компакт-дисків:

-             дата - час видачі;

-             серійний номер компакт-диска;

-             новий/з попередніми судовими засіданнями (ознака нового диска – Н/П, де «Н» - новий, «П» - з попередніми засіданнями);

-             прізвище, ім’я, по батькові секретаря, який отримав компакт-диск;

-             підпис секретаря;

-             дата/час повернення компакт-диска архіваріусу;

-             підпис архіваріуса електронного архіву;

-             примітка.

5.24.     Після запису архівної копії секретар або архіваріус здійснює перевірку якості запису шляхом вибіркового прослуховування. Компакт-диск пакується у конверт. У разі позитивного результату перевірки конверт диска маркується.

5.25.     У маркування конверту компакт-диска включаються такі відомості:

-             номер судової справи;

-             серійний номер компакт-диска;

-             дата судового засідання;

-             підпис секретаря;

-             примітка.

5.26.     Після запису архівної копії створюється робоча копія.

5.27.     Конверт робочої копії маркується згідно з п.6.25 та разом з робочою копією фонограми залучається до справи.

5.28.     Після створення архівної копії секретарем оригінал фонограми вилучається з комплексу звукозапису залу судового засідання.

5.29.     За необхідністю, якщо є заявки від осіб, які беруть участь у справі, архіваріус створює копії фонограми для вказаних осіб.

5.30.     Дані щодо створення та видачі копій фонограм особам, які беруть участь у справі, записуються в спеціальний (електронний, якщо використовується „Діловодство суду”) журнал обліку видачі копій фонограм сторонам у справі. У разі ведення електронного журналу в кінці дня журнал роздруковується, підписується архіваріусом електронного архіву та начальником архіву (канцелярії) і підшивається в папку.

5.31.     Установлюється така форма журнала обліку видачі копій фонограм учасникам судового засідання:

-         дата - час видачі;

-         серійний номер компакт-диска;

-         дата судового засідання;

-         номер судової справи;

-         прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала компакт-диск;

-         підпис особи, яка отримала компакт-диск;

-         прізвище, ім’я, по батькові працівника суду, який видав компакт- диск;

-         підпис працівника суду, який видав компакт-диск;

-         примітка.

Зберігання архівних копій

6.1.        Архівні копії зберігаються в архіві разом з упаковкою, в якій вони надійшли до архіву.

6.2.        У разі потреби у співставленні даних з архівною копією в архіві виготовляється робоча копія, що видається для використання за межами архіву, або співставлення проводиться в архіві.

6.3.        У разі вилучення архівної копії з архіву її тимчасово замінюють на робочу копію.

6.4.        У разі виявлення під час перевірки зниження якості зчитування даних виготовляється дублікат, який зберігається разом з архівною копією і замінює її лише під час виготовлення робочих копій.

6.5.        У разі зносу дублікати замінюються новими.

6.6.        Архівні копії знищуються разом зі справою після закінчення терміну зберігання справи.

Зберігання робочих копій

7.1.        Робоча копія зберігається в спеціальному конверті разом зі справою.

Передача фонограм у суди апеляційної та касаційної інстанцій

8.1.        З місцевого суду:

-         передається робоча копія фонограм засідань місцевого суду;

-         серійний номер диска вказується в супровідному листі;

-         диск у картонному конверті підклеюється до справи для пересилання його разом зі справою.

8.2.        З апеляційного суду:

-         передається робоча копія фонограм засідань місцевого суду;

-         передається робоча копія фонограм засідань апеляційного суду;

-         серійний номер компакт-дисків указується в супровідному листі;

-         компакт-диски в картонних конвертах підклеюються до справи для пересилання їх разом зі справою.

Створення архівних та робочих копій в апеляційному суді

9.1.        Порядок створення архівних та робочих копій подібний до місцевого суду.

9.2.        Після завершення розгляду справи робоча копія фонограми разом зі справою направляється до суду, з якого вона надійшла.

9.3.        Архівна копія зберігається в архіві апеляційного суду.

Ознайомлення осіб, які беруть участь у справі, з даними технічної фіксації судового процесу

10.1.     У суді повинно бути обладнано робоче місце для прослуховування фонограм судових засідань особами, які беруть участь у справі.

10.2.     Робоче місце повинно складатися з комп'ютера зі звуковою картою, навушниками, пристроєм CD-R (у разі використання цифрових магнітофонів „Тритон” – пристроєм CD-RW) та спеціальної програми, що за реквізитами засідання дозволяє прослухати фонограму засідання.

10.3.     Якщо в суді використовуються лише цифрові магнітофони „Тритон”, на робочому місці може бути встановлений цифровий магнітофон „Тритон”.

10.4.     Для ознайомлення осіб, які беруть участь у справі, з даними технічної фіксації може використовуватись комп’ютер архіваріуса.

10.5.     Для ознайомлення осіб, що беруть участь у справі, повинна використовуватись лише робоча копія фонограми.

10.6.     Ознайомлення здійснює працівник апарату суду.

 

Бланк журналу судового засідання із зазначенням результатів технічної фіксації

Справа № __________

Ж У Р Н А Л

судового засідання

 

Дата __________

 

__________________________________________________________________

(повна назва суду)

 

у складі:           головуючий – суддя ______________________________________

 

                        секретар                           ______________________________________              

                        за участю (найменування сторін та інших осіб, які беруть участь у справі)  ___________________________________________________________

 

 

розглянув у відкритому (закритому) судовому засіданні в залі суду (виїзному судовому засіданні) в місті (селі)______________________________________

кримінальну (цивільну) справу _______________________________________

__________________________________________________________________

 

Технічна фіксація здійснюється на комплекс «_____», інвентарний номер___________, розмір вільного місця ______. Проведено перевірку комплексу, комплекс працездатний.

Для створення архівної копії фонограми надано компакт-диск, серійний номер _______

 

№ з/п

Час вчинення

запису

Дія

Дійова особа

Інші відомості

 

 

 

Суддя                                      ________________

 

Секретар судового засідання            ________________

 

 <--- До розділу (Питання-відповіді) на перевірку знання Конституції України, Законів України “Про державну службу”, “Про боротьбу з корупцією” та фахові питання.