Контрольна робота "Особливості психології жінок" з модулю "Психологія управлінського спілкування"

  <-- До розділу СТОРІНКА МАЙБУТНІХ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ

Міністерство освіти і науки України

Чернігівський державний технологічний університет

 

 

 

 

 

 


 

Контрольна робота

 

з модулю

"Психологія управлінського спілкування"


 

Варіант-15

"Особливості психології жінок"

 

 

 

 

Виконав студент

групи ЗДСВ-052

Anodonta.com.ua

 

 

Перевірив доцент

кандидат економічних наук

Мурашко М.І.

 

 

 

 

Чернігів 2007

 

 

 

 

Варіант-15

 

"Психологія управлінського спілкування"

 

 

Особливості психології жінок

 

 

Вступ .............................................................................................. 3

 

Гендерні особливості жінок ............................................................ 5

 

Психологічні особливості жінок .................................................... 10

 

Висновки ...................................................................................... 15

 

Перелік використаних джерел ....................................................... 16

 

 

Вступ

 

Стать - характеристика людини, на яку не можна не звернути уваги. Саме в статевій належності людина передусім відчуває свою біологічну природу, її незмінюваність, заданість. Але далеко не лише біологічну. Стать керує і детермінує, наголошує й умовляє. Вона береже, захищає, стає джерелом енергії, натхнення, радості існування і раптово знецінює, обурює, завдає болючих ран, штовхає в депресії, призводить до кримінальних учинків.

Невід'ємною складовою демократичного світогляду вважається ґендерна культура, дотримання принципу рівної й рівноцінної громадянської гідності кожної людини незалежно від статі, забезпечення й дотримання умов вільного вибору, взаємоповаги, взаємопідтримки, розвитку особистості та самореалізації як чоловіків, так і жінок. Проте в межах андроцентричної та патріархальної культури перевага надається чоловікам. Насамперед це стосується сфери професійної зайнятості, можливостей самореалізуватися різними шляхами, серед яких чільне місце посідає кар'єрне просування сходинками бюрократичного, професійного чи фінансового успіху.

Традиційним, глибоко закоріненим є ґендерний стереотип, за яким навіть працююча освічена, але заміжня жінка є насамперед дружиною й матір'ю, що повинна допомагати чоловіку, нерідко зневажаючи власні прагнення до самореалізації та професійного успіху, відмовляючись від реальних кар'єрних можливостей. Такі уявлення великою мірою притаманні й чоловікам, і жінкам, засвідчуючи готовність беззаперечно поступатися й місцем на ринку праці, і місцем на щаблі кар'єри. Підтвердження цьому знаходимо в результатах опитувань. Загалом не можна сказати, що робота жінок поза домом не схвалюється. Навпаки, мало хто заперечує проти участі жінок у забезпеченні сімейного добробуту. Переважна більшість опитаних українських громадян (75%) згодні з тим, що обоє - і чоловік, і дружина - повинні робити внесок до сімейного доходу. Ніякої відмінності між думками чоловіків і жінок не існує.

Проте в психології жінок є певні особливості, які впливають як на поведінку самої особи жінки, так і на оточуючих.

 

 

Гендерні особливості жінок

 

Сучасна жінка повинна мати вільний вибір у здійсненні нею будь-якої дії - чи то материнство, чи професійна кар’єра, чи участь у керівництві суспільством. Нарешті має стати очевидною здатність жінки бути рівноправною з чоловіком, нести з ним рівну відповідальність як за сім’ю, за дітей, так і за весь світ в усьому різноманітті його проявів.

Статева роль жінки, таким чином, природно пов’язана з вагітністю, народженням дитини та годуванням немовляти груддю.

Отже, стать - це сукупність фізіологічних ознак, з якими людина народжується.

Гендер - це сукупність тих ознак, які формуються під впливом суспільства.

Тому статеві ролі - це не те ж саме, що й гендерні ролі, які знаходяться далеко за фізичними відмінностями, не є природними, а створені людьми протягом тривалого часу.

Проблема гендерної рівності є важливою світовою проблемою, і Україна не становить винятку стосовно цієї проблеми. Зокрема, питання гендерної рівності гостро постають у сфері праці. Гендерні відмінності на робочому місці є надто значущими. Це можна бачити не тільки в структурі зайнятості: чоловіки та жінки мають не однакову роботу (серед чоловіків значно більше клерків, менеджерів з продажу; чоловіків значно більше на професійних та управлінських посадах), а й у межах однієї професії чоловіки займають більше управлінських та вищих посад.

Гендерна нерівність спостерігається також при розгляді рівня заробітної плати в межах однієї професійної групи, і це є прямим наслідком відмінностей у сфері праці. Жінки також значно менше можуть контролювати свій робочий час.

Саме тому колективні переговори як основний спосіб визначення умов зайнятості й умов праці набувають важливого значення.

Колективні переговори довели своє важливе значення у сприянні зайнятості жінок, але для того, щоб вони були насправді ефективними слід усвідомлювати проблеми жінок та приділяти їм належну увагу.

Однак досить часто на різних етапах колективних переговорів інтереси та сподівання жінок або не враховуються, або (крім положень про захист материнства) розглядаються на рівні з інтересами та сподіваннями чоловіків. Цей так званий “гендерно нейтральний підхід” може підсилити існуючу дискримінацію чи спровокувати виникнення її нових форм.

У зв’язку з тим, що колективні переговори досить часто базуються на угодах, що укладалися в минулому, положення, що стосується жінок, зовсім не включаються до угод або їх кількість залишається мінімальною.

За жінками не спроста закріпилась репутація “базік”. Шотландські дослідники вияснили, що жіноча мова значно багатша та образна ніж чоловіча, незалежно від освіти. Справа в тому, що зони головного мозку, що відповідають за лінгвістичні здібності, у жінок розвинуті в середньому сильніше, ніж у чоловіків. А от зони, що відповідають за абстрактне мислення і логічні побудови більш розвинуті у чоловіків. Виключення з цього правила трапляються рідко - всього 5 - 8 осіб на сотню. В період середньовіччя на церковних зібраннях обговорювалося питання, чи є у жінок душа, писались наукові трактати по проблемі, чи є жінка людиною.

В нашому суспільстві ще й до сьогодні існують міфи про жіночу ділову і професійну несумісність жіночності з кар’єрним просуванням:

Істинна жінка не прагне до кар’єри”.

Свій перший вибір дівчина робить в 16 років або на користь своїй жіночості і слідування за лідером, або на користь своєї індивідуальності і самореалізації. По мірі створення сім’ї і досягнення дітьми самостійності особистісні ресурси жінки вивільняються, і вона знову може присвятити себе якійсь справі.

Якщо жінка розумна і талановита, багаті внутрішні потенціали рано чи пізно обов’язково направлять її на шлях професійної самореалізації.

Жінка не така розумна”.

Чоловік і жінка дійсно відрізняються один від одного, за будовою свого головного мозку, наприклад. Тому інформація, що отримується, обробляється у них по-різному. У жінок відносна вага мозолистого тіла - пучка тканин, що пов’язує ліву та праву півкулі, - більша, ніж у чоловіків, і це забезпечує кращий обмін інформацією між півкулями.

Даний феномен пояснює незвичайну інтуїцію жінок, яка вважається її безсвідомим розумом, так званою жіночою логікою.

Жіночому розуму і інтуїції притаманні операції індуктивного плану: від часткового до загального, від деталей і окремих ознак до їх цілісного охоплення. Інтелектуальні операції чоловічого розуму - від загального до часткового. Мислення чоловіків абстрактне і символічне, у жінок конкретне і образне. У жінок більш розвинутий емоційний і вербальний інтелект, здібності сприйняття, а у чоловіків зорово-просторовий інтелект і технічні здібності.

Жінки краще виконують тести на швидкість сприйняття знакової інформації і зображень, краще запам’ятовують локалізацію предметів в просторі, їх взаєморозміщення, у них краще розвинута тонка моторика і швидкість виконання математичних операцій.

Жінкам простіше зробити кар’єру”.

Для просування по службових сходах необхідно бути помітним, і жінки в цьому розумінні мають більше можливостей - елегантний одяг, вміння користуватися косметикою, емоційність. Однак “помітність” жінки компенсується в кар’єрній боротьбі небажанням просувати цих самих жінок - перевага завжди віддається чоловікам.

Жінка має більше перепон для службового росту, ніж чоловік. Просуваючись службовими сходами, а це супроводжується все більшою конкурентною боротьбою на етапі вищих щаблів влади і фінансового капіталу, вона наштовхується на “скляну стелю”, і далі їй шлях закритий. Весь великий фінансовий капітал, як і регулювання грошових потоків, належить чоловікам, оскільки, чим вище людина просувається кар’єрними сходами, тим більше агресії і конкурентної боротьби. В жіночій ментальності існує заборона на пряме вираження агресії, та й тестостерона, гормона досягнень, початково більше у чоловіків.

Кар’єра - це справа одиноких”.

В більшості випадків статус заміжньої жінки визначається статусом її чоловіка. Якщо жінка відчуває себе соціально захищеною, якщо вона щаслива у шлюбі і сім’ї, то надає меншого значення роботі і своїм відносинам з колегами. Незаміжнім жінкам, а також тим, чий заробіток життєво важливий для сім’ї, впевненість у завтрашньому дні особливо необхідна.

Одинока жінка більш суттєву роль придає професійному росту і кар’єрі. В цьому випадку розрізняють кар’єру як “бідність, нестаток” і кар’єру як “бажання”.

У бізнесу не жіноче обличчя”.

Порівняння етичних установок чоловіків і жінок-бізнесменів дозволяє зробити наступне твердження: у бізнесі жінки сильніше залежать від інших, і тому їх принципи і етичність бізнесу в цілому в більшій мірі визначаються моральними передумовами.

Соціальна відповідальність жінок в підприємництві вища ніж у чоловіків. За даними психологічного аналізу найбільшого успіху в бізнесі досягають жінки, що мають “калейдоскопічне” мислення, схильність до лідерства, адекватність самооцінки і схильність до виховної поведінки.

Законодавство України забороняє будь-яку дискримінацію стосовно особи. Проте законодавство створює лише певні правові передумови для рівноправ’я. За визначенням міжнародних експертів та вітчизняних науковців, в Україні існує яскраво виражена гендерна нерівність як у доступі до економічних ресурсів, так і в їх використанні.

Спостерігається незначний попит на жінок для зайняття керівних посад та, навпаки, підвищений попит в найменш престижних галузях економіки та сферах діяльності на значно нижчу, ніж у чоловіків, заробітну плату. Ще більше потерпає від гендерної нерівності молодь, в зв’язку з відсутністю професійних навичок та досвіду роботи.

Значні проблеми існують у жінки або молодої людини - роботодавця, у якого не бажають працювати висококваліфіковані досвідчені чоловіки, тому що не впевнені в його (чи її) керівних здібностях.

Для реалізації державної політики щодо рівних конституційних прав та подолання гендерних проблем державна служба зайнятості має здійснювати цілеспрямовані дії у сфері формування відповідного світогляду як чоловіків, так і жінок.

Вагомих результатів у подоланні гендерної нерівності можна досягти тільки за умов усвідомлення суспільством в цілому і кожною людиною зокрема, що інтелектуальний та професійний стан і розвиток людини не залежить від статі, віку, кольору шкіри.

 

 

Психологічні особливості жінок

 

Для оптимальної організації роботи в колективі керівнику дуже важливо розуміння і врахування психологічних особливостей, властивих чоловікам і жінкам. Дослідженнями встановлено, що такі особливості і відмінності досить істотні.

Так, чоловіки краще за жінок орієнтуються в просторі і часі і мають певні переваги в розумінні механічних відносин та математичних дій.

Жінки ж переважають чоловіків у спритності рук, швидкості сприйняття, підрахунках, швидкості мови, запам'ятовуванні інформації.

Ці та інші особливості корисно враховувати як у співбесіді, так і в наступному використанні отриманої інформації для того щоб уникнути появ конфліктних ситуацій в колективі, та для більш оптимального розподілу поточних завдань.

Якщо у відділу є два “однакових” службовці і відповідно працюють вони по одній посадовій інструкції, а розрізняються лише за приналежністю до різної статі, то, я вважаю, керівнику буде більш доцільно вимагати в більшій мірі те, з чим легше справитися представнику даної статі.

 

Детальніше про психологічні відмінності чоловіків і жінок можна дізнатися з наведеної таблиці:

Психологічні особливості чоловіків та жінок, що проявляються в діловому спілкуванні та в трудовій діяльності:

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЧОЛОВІКІВ

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖІНОК

1.Перешкоди долає переважно при допомозі інтелекту.

1.Перешкоди долає переважно при допомозі хитрощів та спритності.

2.Розвинуті здібності прогнозування, схильний до вирішення довготривалих завдань.

2.Здібності до прогнозування менш розвинуті, вирішує переважно поточні, повсякденні питання.

3. Розсудливий.

3. Чуттєва.

4.Характер більш потайний.

4.Характер більш відвертий.

5.Має понижену потребу в емоційному збудженні.

5.Має підвищену потребу в емоційному збудженні.

6. Об'єктивний.

6. Вразлива.

7. Поміркований, недовірливий.

7. Не поміркована.

8. Реалістичний і критичний.

8. Ідеалістична і інтуїтивна.

9. Емоційно більш зрілий і стабільний.

9. Емоційно менш зріла і стабільна.

10. Стриманий.

10. Подразлива.

11.Переважає мовно-логічне мислення.

11.Переважає наочно-дійове мислення.

12. Звертає більше уваги на зміст, ніж на форму, спостережливість і точність понижені.

12. Звертає більше уваги на форму, а не на зміст, спостережливість і точність підвищені.

 

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЧОЛОВІКІВ

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖІНОК

13.Має розвинуту агресивну реакцію самозахисту.

13.Властива понижена агресивність при самозахисті.

14.На першому плані ефективність у справах і матеріальна забезпеченість.

14.На першому плані особисті проблеми.

15. Стресогальмівний.

15. Стресозбуджувана.

16.Властива прямолінійність у відносинах.

16.Чутлива до різних нюансів спілкування.

17.Заохочення словом в основному розслаблює, знижує активність.

17.Заохочення словом активізує (звідси любов до компліментів).

 

В психології жінок є два типу психологічної установки жінки: перша - прихована, несвідома, а друга - психологічно усвідомлювана й нав’язувана. І відповідно до цих установок жінок можна умовно поділити на дві категорії.

Перша - у кого більше жіночості. Такі жінки не хочуть конкурувати з чоловіками, активно займатися бізнесом і цілком віддаватися роботі, оскільки, на їхню думку, це перетворює їх на чоловіків. Вони спрямовані на створення сім’ї, хочуть дітей, кохання, домівки. В Україні сьогодні багато жінок, які одержали певну матеріальну свободу, навіть і не подумують про роботу, віддаючи себе сім’ї й дітям. Тобто матеріальна свобода повертає жінці її єство. Утім тут у них виникають психологічні проблеми, адже соціальна реклама та громадянські установки кажуть їм, що шануються саме жінки зі статусом, зв’язками.

Друга категорія - це ті, хто активно вбирає тенденції очоловічування: кар’єра, збільшення власних амбіцій, досягнення високого соціального статусу. Такі тенденції дуже модні серед молоді, яка в першу чергу стає об’єктом соціальної реклами. До цієї категорії також відносять жінок - прихильниць емансипації, феміністок. Вони прагнуть конкуренції з чоловіками, рівності. З погляду психології ця категорія жінок відходить від традиційної жіночої сутності, адже в конкуренції і в гонитві за успіхом люди втрачають самість, свої пристрасті, вони бояться зупинитись, і, отож-бо, жінка вже перестає бути жінкою. Звісно, на психологічні установки в суспільстві істотно впливає й національний архетип жінки-матері. Відповідно до якого типові українські жінки - сильні, експансійні, гарні господині.

Сьогодні можна спостерігати трансформацію архетипу: на нього накладається американський спосіб ділової жінки й виходить утрируваний гіперчоловічий образ.

Втім це на загальному рівні, коли ж спускаємося на рівень конкретної жінки, то стикаємося з низкою проблем. Жінки хочуть підтягтися до рівня, що задається суспільством, але далеко не всі це можуть. Сьогодні для жінок юридично й формально створено рівні умови для самореалізації. Утім тут радше річ не в чоловіках і не в жінках. І проблема ця більше психологічна, ніж соціальна, адже приклад європейських країн показує: якщо жінка хоче займатися бізнесом, вона ним займається, й ніхто її не зупинить. Загалом, можна говорити про це й у нас - жінки, які хочуть і можуть самореалізуватись у бізнесі або інших сферах, досягають результатів. А ті, хто з різних причин - через структуру психіки або через обмеженість своїх здібностей не можуть цього зробити, утім хочуть стати діловими жінками, зазвичай, починають говорити про нерівні права, про те, що чоловіки заважають їм самореалізуватися. Тут соціальне вступає в суперечність з глибинним психологічним і виникає серйозний внутрішній конфлікт, успішність вирішення якого залежить насамперед від самої жінки, від її власних поглядів на ті чи інші цінності.

Що заважає жінкам реалізовувати себе. Тут превалюють особистісні чинники. Оскільки юридично в нашій країні рівноправність закріплена вже дуже давно, це стало природною культурою соціуму - жінці надана можливість реалізувати себе в дуже багатьох сферах. Утім, з іншого боку, жінка несе відповідальність за майбутнє держави - вона виховує дітей.

 

 

Висновки

 

Жінки більш точно інтерпретують зовнішні характеристики і більше наближаються до суб'єктивного адекватного розуміння людини, її уявлення про себе. Жінки при формуванні образу чоловіка роблять акцент на його інтегрованій оцінці, тоді як чоловіки більш важливими рисами при взаємодії з особою протилежної статі поруч з оцінкою (чарівність) вважають доброту і дружелюбність.

Для жінок при сприйманні особи своєї статі найбільш вагомим критерієм є розум і відкритість, а також характеристики, що свідчать не просто про позитивне відношення до людей, а й про турботу про них: "дружелюбна", "турбується про людей", "чарівна", "чуйна". Жінки при сприйманні чоловіка-керівника в більшій мірі звертають увагу на його приязність, доброзичливість.

Для жінок при сприйманні особи своєї статі важливим виступає розум, відкритість і дружелюбність співрозмовниці.

Перешкоди, що постають в роботі, жінка долає переважно при допомозі хитрощів та спритності і вирішує переважно поточні, повсякденні питання. За характером жінки більш відверті, ніж чоловіки, в них краще розвинена інтуїція, мислення їх переважно наочно-дійового типу, увага переважно концентрується на форму викладеного а не на його зміст.

Під час стресових ситуацій жінки психічно збуджуються сильніше, та на відміну від чоловіків похвали на переважну більшість жінок діють не як сигнал до того що вже заслужив перепочинок і що тепер можна розслабитися, а навпаки - як сильний каталізатор, що стимулює їх до більш інтенсивної і продуктивної праці.

 

 

Перелік використаних джерел

 

1. Гендерний паритет в умовах розбудови сучасного українського суспільства. - К.: Український інститут соціальних досліджень, 2002. - 121 с.

2. Марушевська О., Шарова К. Образ жінки в українській пресі (на матеріалах газети “Факти і коментарі” // Філософсько-антропологічні студії, 2001. Спецвипуск. - К.: Стилос, 2001. - С. 220-225.

3. Комих Н. Гендерні особливості мотивації підприємницької діяльності // Гендер і культура: Зб. ст. /Впоряд. Агеєва В., Оксамитна С. - К.: Факт, 2001. - С.209-214.

4. Таран Л. Гендерні проблеми і засоби масової інформації // Гендер і культура: Зб.ст. /Упоряд. Агеєва В., Оксамитна С. - К.: Факт, 2001. - С. 151-160.

5. Берн Ш. Гендерная психология. - СПб.: Прайм-Еврознак, 2001. - 320 с.

6. Власенко Н.С., Виноградова Л.Д., Калачова І.В. Тендерна статистика для моніторингу досягнення рівності жінок і чоловіків. - К., 2000.

7. Гримич М. Традиційний світогляд та етнопсихологічні константи українців (когнітивна антропологія). - К.: КНУ ім. Шевченка, 2000.

8. Власенко Н. С., Виноградова Л. Д., Калачова І. В. Гендерна статистика для моніторингу досягнення рівності жінок і чоловіків. - К.: Інститут держави і права ім. В. М.Корецького НАН України, 2000. - С. 21 - 23.

9. Нестерчук Ю. Жінки у сфері соціально-трудових відносин // Економіка АПК. - 1998. - № 9. - С. 82.

10. Гінна М. Жінки на державній службі - іторія розвитку за останні тридцять років // Вісн. Укр. Академії управління при Президентові України. - 1999. - № 1. - С. 38.

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

 <-- До розділу СТОРІНКА МАЙБУТНІХ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ

http://www.anodonta.com.ua